Ορθογωνικοί Αεραγωγοί

 
 
Η εταιρεία N.V.L DUCTS ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, στον Βοτανικό στην Αθήνα, κατασκευάζει, τοποθετεί και πραγματοποιεί συντήρηση σε ορθογωνικούς αεραγωγούς.

Οι ορθογωνικοί αεραγωγοί διαθέτουν την ικανότητα σημαντικής παραμετροποίησης των επι μέρους τμημάτων κι επιφέρουν μέγιστη χρηστικότητα και πρακτικότητα.

Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούμε σύγχρονα μηχανήματα κοπής και μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατομής, κατασκευάζονται από γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη λαμαρίνα και αλουμίνιο. Διαθέτουμε ευθύγραμμους αεραγωγούς, όλων των ειδών.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε από τους τεχνικούς μας.