Πυροφραγμοί

 
 
Η εταιρεία μας N.V.L DUCTS ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στο Βοτανικό Αττικής, κατασκευάζουν και τοποθετούν πυροφραγμούς.

Οι πυροφραγμοί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην παθητική πυροπροστασία των κτιρίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!